Pianka do dezynfekcji rąk

18,00 

PIANKA DO DEZYNFEKCJI RĄK

Gotowy do użycia środek do dezynfekcji rąk w postaci pianki bez konieczności spłukiwania. Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze.

Postać produktu:

Pianka

Sposób użycia:

Na suche dłonie nanieść 2 dawki pianki, rozprowadzić równomiernie na skórze rąk, w tym na przestrzenie między palcami i odczekać 30 sekund do wyschnięcia. Czynność powtórzyć. Nie wymaga spłukiwania.

Ostrzeżenia:

Łatwopalna ciecz i pary. Szczelnie zamknięty pojemnik przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia i gorących powierzchni. Nie palić. Przechowywać w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed dziećmi.

Działa drażniąco na oczy.

Pierwsza pomoc:

W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady lekarza.

Nie należy stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Nie stosować na błonę śluzową, na usta, w okolicach intymnych oraz w okolicach oczu.

Tylko do użytku zewnętrznego.

Odpad po produkcie usunąć zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Substancje czynne:

Etanol 72,93 g/100 g produktu

Zawiera substancję nawilżającą i kompozycję zapachową green tea.

Zawartość opakowania: 120 g

Herbatkowy poradnik