Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo;

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A., nr KRS: 0000104938, jako Administrator Państwa danych osobowych, respektując prawa Internautów do ochrony prywatności, przetwarzają Państwa dane osobowe zgodnie z prawem stosując się do obowiązujących zasad, wyrażonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, dalej RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą  przez Administratora  na podstawie art.6 ust.1 lit. b, RODO w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie sklepu”. Administrator dołożył należytej staranności w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu na stronie używane są pliki cookies, przez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania  na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Mogą być zbierane wyłącznie dla wykonania określonych funkcji na rzecz użytkownika i są one zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę   o tym, jak często odwiedzacie Państwo nasz serwis i które jego elementy najbardziej Państwa interesują. Używane są również dla tworzenia anonimowych zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Używamy plików stałych, pozostających na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika oraz plików sesyjnych, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania  (przeglądarki internetowej), a także plików analitycznych, które wykorzystywane są przez zintegrowane serwisy, najczęściej np. Google Analytics, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej i podlegają ich własnej polityce prywatności.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej, przy czym ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom lub organom państwowym, uprawnionym  na podstawie przepisów prawa. Podane dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu cywilnego.

Macie Państwo prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii;
  2. sprostowania nieprawidłowości danych;
  3. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych;
  5. żądania przeniesienia Państwa danych osobowych;.
  6. złożenia w każdym czasie, oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, którego dokonano na  podstawie wcześniej udzielonej zgody. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora, macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Aby uzyskać informację o przetwarzaniu danych należy skontaktować się z Administratorem listownie na poniższy adres: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. ul. św. Mikołaja 65/68  50-951 Wrocław lub drogą elektroniczną na skrzynkę rodo@herbapol.pl.

 

Herbatkowy poradnik